Ethische code

Ethische Code van de Ontwikkelhaven is gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort en bevat uitgangspunten en richtlijnen die gehanteerd worden in de begeleiding. Als professionals houden de trainers en coaches zich aan deze code en werken zij volgens deze code.

 • De basisvoorwaarden voor training en coaching zijn eerlijkheid, integriteit, onpartijdigheid, respect, verantwoordelijkheid en autonomie bevorderend.
 • De Ontwikkelhaven handelt enkel en alleen op basis van wat zij naar eigen waarden en normen kan verantwoorden.
 • De Ontwikkelhaven stelt zich dienstverlenend op en stelt haar cliënten hierbij centraal.
 • De Ontwikkelhaven biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau.
 • De Ontwikkelhaven zorgt ervoor dat er vertrouwelijke informatie nooit achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.
 • De Ontwikkelhaven beschermt altijd de identiteit van haar cliënten. Ook in discussies met collegae of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.
 • Tijdens en rond de trainings- en coaching-relatie stelt de Ontwikkelhaven duidelijke grenzen.
 • De Ontwikkelhaven houdt rekening met de effecten van overlappende relaties.
 • De Ontwikkelhaven verplicht zich tijdens de sessies voldoende training- en coaching-kwaliteiten en -technieken in te brengen om het afgesproken training en coaching traject bevredigend te doen plaatsvinden.
 • De Ontwikkelhaven doet al het mogelijke om de kwaliteit van haar werk te controleren, haar eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken.
 • De Ontwikkelhaven maakt regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.
 • De Ontwikkelhaven investeert een belangrijk deel van haar tijd in studie en verdere professionele ontwikkeling.
 • De Ontwikkelhaven blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op haar vakgebied.
 • De Ontwikkelhaven geeft eerlijk en volledig inzicht in haar kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.
 • De Ontwikkelhaven zal haar overwicht als professional nimmer misbruiken, noch haar kennis en kunde.
 • De Ontwikkelhaven geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.
 • De Ontwikkelhaven werkt op een dusdanige manier dat zowel de menselijke gemeenschap als de uniciteit van het individu wordt gerespecteerd.
 • De Ontwikkelhaven respecteert de culturele context en het wereldbeeld van haar cliënt.
 • De Ontwikkelhaven heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met haar cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.
 • De Ontwikkelhaven is verantwoordelijk voor het aangaan van een training- en/of coaching-overeenkomst met haar cliënten.
 • De Ontwikkelhaven is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en haar cliënten. Training en coaching zijn formele en contractuele relatie en niets anders.
© Ontwikkelhaven - 2022 - Alle rechten voorbehouden. De Ontwikkelhaven is een professioneel platform met gecertificeerde coaches en trainers voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. De Ontwikkelhaven is gespecialiseerd in het begeleiden, trainer en coachen van bedrijven, afdelingen en individuele cliënten. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort (KVK 85089435) | Design: YLT | Fotografie: Puur Foto